Održana uvodna konferencija projekta CEKOM NI NG

Radio Prkos 23.09.2021 NOVA GRADIŠKA
img

Danas je održana uvodna konferenciju projekta“ Centar kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška“.

Projekt „Centra kompetencija za napredno inženjerstvo Nova Gradiška (CEKOM NI NG)“ jedan je od najznačajnijih projekata, kako u Brodsko-posavskoj županiji, tako i u Slavoniji.
Svrha projekta je unapređenje konkurentnosti poslovnog sektora, ali i cijele regije, uspostavom RDI infrastrukture( istraživanje – razvoj – inovacije) te povećanim ulaganjem u razvoj novih proizvoda i usluga temeljenim na RDI aktivnostima, s posebnim naglaskom na primjereno i učinkovito upravljanje okolišem I resursima.

Obrada metala i strojarstvo te proizvodnja hrane predstavljaju najvažnije industrijske sektore u Brodsko-posavskoj županiji i Slavoniji. Rezultati provedenih studija ukazuju na nisku konkurentnost navedenih sektora uvjetovanu, između inih razloga, vrlo niskim ulaganjem u RDI aktivnosti. Studije istovremeno ukazuju i na visoki potencijal navedenih sektora da u bliskoj budućnosti postanu međunarodno konkurentni. Upravo realizacija projekta CEKOM NI NG predstavlja jedan od ključnih čimbenika regional- nog inovacijskog sustava i instrumenata za odgovor na trenutno nepovoljno stanje.

Realizacijom Projekta CEKOM NI NG uspostaviti će se kvalitetna RDI infrastruktura, doprinijeti izgradnji regionalnog inovacijskog sustava, dati potpora ulaganju privatnog sektora u RDI aktivnosti, omogućiti razvoj ljudskih potencijala u području naprednog inženjerstva, osnažiti nastup i konkurentnost na međunarodnom tržištu, poticati jednakomjerni razvoj u Hrvatskoj te pozicionirati grad Novu Gradišku kao grad razvoja, znanja i inovacija.

Provedbom 7 kolaborativnih RDI projekata planiran je razvoj i komercijalizacija 7 inovativnih proizvoda novih za tvrtke i tržište, zapošljavanje 10 novih istraživača, zaštita intelektualnog vlasništva (2 patenata, 5 industrijskog dizajna, 2 žiga, 5 procesa), povećanje ulaganja privatnog sektora u RDI aktivnosti za 150%, što će doprinijeti rastu prihoda tvrtki partnera za 229%, izvoza za 232%, profitabilnosti za 462%, rastu zapošljavanja (109 zaposlenika) te osnivanju 25 novih tehnološki orijentiranih tvrtki.

Planiran ukupni implementacijskih period CEKOM NI NG je 54 mjeseca u dvije faze; Investicijska faza trajanja 18 mjeseci te Ope- rativna faza 36 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 119,2 milijuna kuna, od čega 78,1 milijun bespovratnih sredstava, a realizirat će se po fazama; ulaganje u istraživačku infrastrukturu (71,2 milijuna kuna) što uključuje izgradnju građevine i nabavu oprema, unapređenje regio- nalne i međunarodne suradnje, uspostava tehničke strukture te edukacija zaposlenika (26,4 milijuna kuna) i provođenje 7 kolabo- rativnih RDI projekata u ciljanim TPP (tematsko prioritetnim područjima), industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj, izradu 5 studija izvedivosti za poduzetnike, pružanje RDI usluga i edukacijskih programa u području naprednog inženjerstva, razvoj novih proizvoda i usluga, transfer tehnologije i komercijalizacije inovacija, ispitivanje kvalitete i certificiranje, upravljanje intelektual- nim vlasništvom, najam prostora i opreme te aktivnosti upravljanja projektom i aktivnosti vidljivosti i komunikacije.

Projekt uključuje 7 partnera; Industrijski park Nova Gradiška (IPNG), Migautomatika, Klimaoprema, Inin, Hladni Val, Altpro, Stro- jarski fakultet Slavonski Brod (SFSB) i suradnike (2) EMPWR i Clarum d.o.o. te razvojno i znanstveno istaživačke organizacije (2).

Financiranje projekta ostvareno je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i podršku Ministarstva gospodarstva, podu- zetništva i obrta u iznosu od 78.150.531,29 kn, Grada Nova Gradiška i CEKOM NI NG 11.860.705,88 kn (+7.110.000,00 kn povra- tivog PDV-a) te partnera na projektu; IPNG – 2.769.539,91 kn, Klimaoprema – 1.944.181,63 kn, Migautomatika – 34.491,97 kn, Hladni Val – 347.992,03 kn, Altpro – 700.230,23 kn, Inin – 657.762,32 kn te SFSB – 265.367,71 kn.

Slične vijesti

Najnovije